• ISO 9001 certificaat Nederlands
  • ISO 9001 certificaat Engels

Kwaliteit

 

Kwaliteit is op verschillende manieren uit te drukken. In het algemeen zal men in dit verband denken aan het resultaat van de afgeleverde producten. Maar ook in de wijze waarop u (telefonisch) te woord wordt gestaan, uw aanvragen en opdrachten worden afgehandeld en hoe de administratieve afhandeling verloopt streven we naar een hoge kwaliteit. Joop van Zanten Staalservice is in bezit van het ISO-9001 certificaat.

 

Door onze keuze om te werken met een kwaliteitsmanagement systeem zijn we doorlopend bezig met het tot stand brengen van verbeteringen op allerlei gebieden.

 

De nadruk van het kwaliteitsmanagement systeem ligt vooral op het gebied van procesmanagement, het continu willen verbeteren, monitoren, de realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Voor Joop van Zanten Staalservice is certificatie geen doel op zich, maar een middel. Een middel dat gaat leiden tot betere bedrijfsprestaties.

 

Download het ISO 9001 certificaat in Nederlands

Download het ISO 9001 certificaat in Engels

Definitie ISO 9001

 

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten.

 

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

zeg wat je doet

doe wat je zegt

bewijs het

Volg ons op: