Klik hier om te printen

Kwaliteit

  • ISO 9001 certificaat Nederlands
  • ISO 9001 certificaat Engels

Kwaliteit

 

Kwaliteit is op verschillende manieren uit te drukken. In het algemeen zal men in dit verband denken aan het resultaat van de afgeleverde producten. Maar ook in de wijze waarop u (telefonisch) te woord wordt gestaan, uw aanvragen en opdrachten worden afgehandeld en hoe de administratieve afhandeling verloopt streven we naar een hoge kwaliteit. Joop van Zanten Staalservice is in bezit van het ISO-9001 certificaat.

 

Door onze keuze om te werken met een kwaliteitsmanagement systeem zijn we doorlopend bezig met het tot stand brengen van verbeteringen op allerlei gebieden.

 

De nadruk van het kwaliteitsmanagement systeem ligt vooral op het gebied van procesmanagement, het continu willen verbeteren, monitoren, de realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Voor Joop van Zanten Staalservice is certificatie geen doel op zich, maar een middel. Een middel dat gaat leiden tot betere bedrijfsprestaties.

 

Download het ISO 9001 certificaat in Nederlands

Download het ISO 9001 certificaat in Engels